top of page
Etsi
  • Writer's picture-AAro-

Apuraha ja kuinka sen sain

Päivitetty: 18. toukok. 2021

Tässä kirjoituksessa esittelen hakemustekstini ja sen myötä hankkeen, johon apuraha myönnettiin. Apurahojen hakeminen on tullut elämän aikana tutuksi ja joitain kertoja hakemukset ovat myös tuottaneet tulosta. Toivottavasti tästä on apua sinulle, joka koet tässä aiheessa apua tarvitsevasi!


Tämän hankkeen kohdalla lähdin liikkeelle siitä huomiosta, että tämän kaltaisesta työstä koen saavani itse tekijänä todella paljon. En siis ollut liikkeellä sillä ajatuksella, että pitäis saada jostai rahaa, tai lähettänyt useita hakemuksia eri ideoilla ja toivonut, että joku niistä pääsee toteutukseen. Sitähän sanotaan monessa yhteydessä, että tee sitä mihin uskot ja mitä rakastat! Tällä erää se ainakin kannatti minun kohdallani.


Keski-Suomen Kulttuurirahasto myönsi minulle apurahan Voimalaulu-toiminnan kehittämiseen, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana Yleisrahastosta. Teen hankkeessa yhteistyötä Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry.n kanssa.

Apuraha on kokonaissummaltaan 13 000 euroa eli puolen vuoden työskentelyapuraha. Vakuutuksiin siitä menee n. 1600,- (Mela) Tämä kannattaa huomioida hyvissä ajoin, ettei joudu maksamaan maksuja siinä vaiheessa kun rahat on jo syöty... Sen virheen olen ehtinyt kerran tekemään. Työskentelyapuraha on siis käytännössä n. 1900 euroa kuukaudessa.


HAKEMUS


Suomen Kulttuurirahaston hakemuksissa pyydetään kirjoittamaan esittely. Uskoisin, että se kannattaa tehdä suhteessa työsuunnitelmaan ja aiheeseen. Sen vuoksi lähdin omassa esittelytekstissäni liikkeelle siitä, mikä minut on ohjannut kohtaamaan ihmisiä, joilla on jokin kehitysvamma.Apuraharuusu

Esittely


Perustin perheen opiskellessani Teatterikorkeakoulussa, kun tapasin tulevan vaimoni, jolla oli alle vuoden ikäinen lapsi. Asuttuamme yhdessä kaksi vuotta lapsi sai kehitysvamma-diagnoosin ja ymmärsimme olevamme erityislapsiperhe. Lapsen kehitys oli ikätasoon nähden huomattavasti jäljessä. Yksi hänen ominaispiirteistään oli ekolalia, kaikupuhe - joka tarkoittaa, että henkilö voi jäädä toistamaan yksittäistä sanaa tai lausetta hyvin pitkäksi aikaa. Olen aina tehnyt lauluja ja jostain keksin testata laulun tekemistä tuosta sanasta, joka oli "lötkö". Laulu auttoi koko perhettä jaksamaan vaikeita tilanteita.


Löysin laulun voiman ja mahdollisuudet! Sen jälkeen olen tehnyt paljon lauluja erilaisten lasten kanssa ja järjestänyt lastenkonsertteja."Ymmärsimme olevamme erityislapsiperhe."

Tämän enempää ei tekstikentässä ollut tilaa, mutta siinä tuli sanottua oleelliset asiat suhteessa tähän hakemukseen.


APUKYSYMYKSIÄ


Kun lähden luomaan työsuunnitelmaa hakemukseen, kirjoitan yleensä itselleni apukysymykset: Mitä? Kenelle? Miten? Missä? Milloin? Kenen kanssa? Miksi?

Kun näihin saa vastattua uskottavasti, niin on jo hyvässä vaiheessa. Ja uskottavuudella tarkoitan sitä, että suunnitelma on oikeasti toteutettavissa. Kun jokaiseen kysymykseen on olemassa vastaus valmiina, niin niitä voi alkaa yhdistellä sopivaan järjestykseen niin, että teksti on helppolukuista ja perusidea tulee hyvin ulos.


Työsuunnitelma


Haen puolen vuoden apurahaa voidakseni kehittää Voimalaulu-toimintaa yhteistyössä Keski-Suomen kehitysvammaisten tuki ry.n kanssa. Heidän jäsenistönsä asuu eri palveluntarjoajien ylläpitämissä palvelutaloissa, sekä omissa kodeissaan. Olen tehnyt heidän kanssaan projektiluonteista yhteistyötä jo aiemmin. Toteutin korona-kesän 2020 kulttuuripisaroita -ohjelmaa, jossa eri asuinyksiköissä asuvat kehitysvammaiset pääsivät valitsemaan itselleen sopivat ohjelmat, jotka voitiin toteuttaa turvallisesti.

Tulevalla apurahakaudella keskityn kehittämään laulupalveluita, joita voi tarjota sekä lähiluonnossa, että digitaalisia alustoja hyödyntäen. Laulun avulla voi korostaa positiivisia asioita, sekä käsitellä vaikeita kokemuksia ja haasteita. Tavoitteena on löytää yhteistyökumppanin toimipiiristä lapsia ja nuoria. Heidän kanssaan luodaan ryhmä- ja yksilötapaamisissa lauluja, jotka vahvistavat osallisuuden ja kuulluksi tulemisen kokemuksia ja voimaannuttavat osallistujia. Lauluihin tehdään lisäksi musiikkivideot, näin sisältöä päästään käsittelemään myös visuaalisesti.


-

Apurahahakemus on hyödyllinen jo senkin vuoksi, että sitä tehdessä täytyy luoda alustava sunnitelma hankkeen toteutuksesta ja aikataulusta. Mitä parempaa työtä teet hakemuksen kanssa, sitä helpompi on käydä itse taiteelliseen työhön, kun sen aika koittaa. Itse teen aikataulun hakemusvaiheessa aika summittaisesti. Kaikki on kuitenkin niin paljon kiinni kaikesta.Aikataulu


Aloitan työn elokuussa 2021. Järjestän ensimmäiset tapaamiset joko livenä tai koronan niin vaatiessa etänä. Pyrin toteuttamaan oman toimintani niin, että se voidaan yhdistää osallistujien arkeen, esimerkiksi osaksi päivätoimintaa. Kehitän tehtäviä, joita osallistujat pääsevät tekemään itse tai avustajan kanssa. Tehtävien tavoitteena on sitouttaa osallistujat toimintaan ja avata yhteys heidän kanssaan. Etätehtävien avulla syntyvästä materiaalista lähden tekemään ensimmäisiä lauluversioita. Tapaan ryhmiä, perheitä ja mahdollisesti yksittäisiä henkilöitä viikoittain syyskuusta alkaen. Tapaamisissa hyödynnämme lähiluontoa ja sieltä löytyviä elementtejä, kuten leikkipaikkoja, nuotiopaikkoja, metsiä ja polkuja.


Avaamme aisteja ja etsimme luonnosta oman turvapaikan. Tapaamisten yhteydessä kuvaamme materiaalia musiikkivideota varten ja luomme kunkin Voimalaulua eteenpäin.

Yhteinen matka osallistujien kanssa kestää tammikuulle 2022. Kukin osallistuja saa projektin lopussa oman Voimalauluvideon, joka on kuvitettu hänen - joko toivomallaan, tai itse kuvaamallaan materiaalilla.


MERKITYS


Apurahaproduktiot- tai hankkeet on usein mahdollista toteuttaa ainoastaan apurahan turvin. Se on mielestäni apurahan ensisijainen merkitys. Mutta merkitystä on olemassa enemmänkin - taiteellisella työllä ja sen tuloksilla on aina merkitystä taiteilijalle itselleen, sekä ainakin lähes aina merkitystä niille ihmisille, joita työ koskettaa. Merkitys on vain osattava kaivaa esiin ja osattava sanoittaa. Sitä kysytään kohdassa: Apurahan merkitys tälle työlle. Siihen on hyvä vastata muutakin kuin vain: valtava. Vaikka sehän sen merkitys tietenkin on.


Apurahan merkitys tälle työlle


Minulle on kehittynyt työvuosieni myötä, sekä oman perheeni myötävaikutuksella ammattitaitoa kohdata kehitysvammaisia ihmisiä ja toimia heidän kanssaan luovasti ja luontevasti. Punnitessani omaa työuraani, huomaan, että tämän kaltaisissa töissä olen kokenut eniten merkitystä, onnistumista ja yhteyttä toisiin ihmisiin.


Tämän apurahan avulla pääsen hyödyntämään ja kehittämään edelleen ammattitaitoani sellaisten ihmisten hyväksi, joiden arkeen vuorovaikutuksellinen taide ei helposti yllä. Kehitysvammaisten läheiset ja heidän kanssaan työskentelevät ovat usein kovan paineen alla ja Voimalaulu-toiminta voi auttaa myös heitä jaksamaan, sekä näkemään asioita uudessa valossa. Kehitysvammaisille itselleen tuottava taiteellinen toiminta ja kuulluksi tuleminen taas voivat kohentaa elämänlaatua merkittävästi. Ilman apurahaa minulla tai KSTuki ry.llä ei ole resursseja tähän ryhtyä. Mutta kun Voimalaulut saadaan pilotoitua apurahakauden aikana, on mahdollista löytää toiminnalle myös jatkoa.Keski-Suomen Kulttuurirahasto


TYÖ PÄÄSEE ALKAMAAN


Kiitos siitä SKR Keski-Suomen rahastolle! Ja Keski-Suomen Kehitysvammaisten tuki ry.lle! Toivon ja uskonkin, että saamme yhdessä hyvää tehtyä!


Nyt hyvillä mielin kohti kesää. Syksyllä laukaistaan sitten Voimalaulut liikkeelle!


293 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page